Witamy!

Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Wrocławiu jest najstarszą placówką tego typu w kraju, działającą od 1950 roku. Obecnie OCSM działa w oparciu o najnowsze Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. "W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych" (Dz.U. Nr 118 z 15.10.2001 r., poz. 1263).Prezentacja możliwości elektrowozu ET22 spółki PKP Cargo

Przy Ośrodku działalność prowadzi Państwowa Komisja Egzaminacyjno-Kwalifikacyjna, która po zakończonym kursie egzaminuje słuchaczy i nadaje państwowe uprawnienia maszynistów ewidencjonowane w Centralnym Rejestrze Operatorów w Warszawie.

Ponadto OCSM posiada możliwości organizacyjno-prawne do przeprowadzenia szkolenia na terenie działalności Waszego zakładu pracy, pod warunkiem zorganizowania 15-osobowej grupy. Kursy w OCSM rozpoczynać się będą zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca.

Październik 2017 Maj 2017 Grudzień 2016 Styczeń 2016 Grudzień 2015 Październik 2014 Sierpień 2014 Lipiec 2014

Nowoczesne rozwiązania logistyczne

2014-07-05 | Mikołaj Zarzycki

frazy kluczowe: transport, logistyka, spedycja, transport ponadgabarytowy

Logistyka w przedsiębiorstwie stanowi jeden z elementów bardzo silnie wpływających na skuteczność działań podejmowanych przez duże firmy. Rozwiązania logistyczne pomagają zaplanować działalność od strony technicznej, wpłynąć na jej prawidłowe prosperowanie i determinować pewne wybory, które pomagają w zwiększeniu funkcjonalności przedsiębiorstwa.

Oczywiście istnieją takie elementy, które całkowicie warunkują wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia. Logistyka w zakładzie jest bowiem czynnikiem koniecznym. Szczególnie w tych firmach, które zajmują się dystrybucją produktów na większą skalę. Posiadając magazyn, lub też i dział magazynowy i dział logistyczny, musimy uwzględnić pewne czynniki, które będą odpowiedzialne za jego prowadzenie. Działy magazynowe wymagają więc odpowiednie kierownictwo, przedsięwzięcia związane z organizacją i magazynowaniem produktów oraz ich dystrybucją w oparciu o odpowiedni łańcuch logistyczny. Działy opierające się właśnie na tym aspekcie mają na celu czuwanie nad prawidłowościami w tym obszarze i odnajdywanie udoskonaleń, które pomogłyby usprawnić funkcjonowanie.

Ten aspekt wydaje się być szczególnie istotny w przypadku gdy mamy od czynienia z kwestiami związanymi z transportem, zwłaszcza na duże odległości.
Specjalistycznej logistyki wymaga w szczególności transport lotniczy cargo oraz transport morski. W tych przypadkach bardzo ważne staje się zorganizowanie logistyczne w taki sposób, aby jak najwięcej produktów zostało przetransportowane w jednym transporcie. Jest to czynnik silnie skorelowany z kosztami, jakich wymagają tego rodzaju przedsięwzięcia. Wszystkie te elementy muszą być spójnie zorganizowane, gdyż wysokość kosztów w takich sytuacjach może znacznie przewyższyć oczekiwania przedsiębiorstwa.

Warto uwzględnić wszelkiego rodzaju czynniki pomocne w osiągnięciu tego celu. Czynnikami takimi jest właśnie odpowiednio rozbudowany dział logistyczny, który uwzględnia wszelkie potrzeby przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia z nimi związane.

Autorem opracowania jest Marcin Gumiński, na co dzień pracujący w gdyńskiej firmie spedycyjnej Raben.

'

W obiektywie
transport
logistyka
spedycja
transport ponadgabarytowy

Warto zobaczyć: