Witamy!

Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Wrocławiu jest najstarszą placówką tego typu w kraju, działającą od 1950 roku. Obecnie OCSM działa w oparciu o najnowsze Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. "W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych" (Dz.U. Nr 118 z 15.10.2001 r., poz. 1263).Prezentacja możliwości elektrowozu ET22 spółki PKP Cargo

Przy Ośrodku działalność prowadzi Państwowa Komisja Egzaminacyjno-Kwalifikacyjna, która po zakończonym kursie egzaminuje słuchaczy i nadaje państwowe uprawnienia maszynistów ewidencjonowane w Centralnym Rejestrze Operatorów w Warszawie.

Ponadto OCSM posiada możliwości organizacyjno-prawne do przeprowadzenia szkolenia na terenie działalności Waszego zakładu pracy, pod warunkiem zorganizowania 15-osobowej grupy. Kursy w OCSM rozpoczynać się będą zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca.

Październik 2017 Maj 2017 Grudzień 2016 Styczeń 2016 Grudzień 2015 Październik 2014 Sierpień 2014 Lipiec 2014

Podstawowy element transportu wodnego.

2014-10-30 | Jarosław Urban

frazy kluczowe: transport, logistyka, przewozy

Transport jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. Bez transportu wszelkiego typu zakłady, przedsiębiorstwa czy wytwórcy, nie otrzymywaliby surowców niezbędnych do produkcji, oraz nie mogłyby dystrybuować wyrobów gotowych na rynek.

Historia pokazuje, że rozwój transportu był niezbędny do rozwoju całej gospodarki. Aby zwiększyć efektywność, szybkość oraz jakość transportu, powstało wiele teorii oraz urządzeń. Niemniej jednym z najważniejszych urządzeń, które po dziś dzień są wykorzystywane są kontenery.

Kontener, jako jednostka transportowa, na szeroką skalę zaczął być wykorzystywany w 1956 roku, kiedy to powstał pierwszy na świecie kontenerowiec (przekształcony z tankowca). Swój pierwszy rejs odbył on w roku 1956 i od tamtego czasu transport kontenerów rozrósł się do ogromnych ilości. Po standaryzacji kontenerów (unifikacja tak, aby można było je wykorzystać również w transporcie drogowym i kolejowym) powstała specjalistyczna infrastruktura, dzięki której towary są dostarczane sposobem "dom-dom" (wcześniej "port-port").

Istnieją różne wymiary kontenerów, oraz ich różne przeznaczenie. Rozmiarowo, najpopularniejsze kontenery transportowe to 20, 30 oraz 40 stopowe jednostki (kontener 20-stopowy oznacza 20 stóp długości). Natomiast najczęściej, kontenery są wykorzystywane jako ogólnego przeznaczenia (przewóz towarach w kartonach, skrzyniach, paletach, workach) oraz kontenerach z kontrolowaną temperaturą (chłodnie, izotermy, kontenery termiczne).

Dzięki możliwościom spiętrzania kontenerów, ich wielkości, oraz bezproblemowym rozładunkiem i załadunkiem, transport kontenerowcami obejmuje około 90% transportu drobnicy. Atutem morskiego transportu kontenerów jest również cena - znacznie niższa niż transport kolejowy oraz samochodowy, które dodatkowo nie dotrą do każdego miejsca na świecie, oraz horrendalnie niższa od transportu samolotowego, w którym główną rolę odgrywa waga ładunku znajdującego się na statku powietrznym.

Wobec powyższych, niezmiernie łatwo jest zauważyć, że kontener jako jednostka transportowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem: używany od niemal 100 lat, więc sprawdzony technologicznie, rodzaje i przeznaczenie kontenerów pozwala na wybór najlepszej opcji, a operacje rozładunkowo-załadunkowe oraz transport do miejsca docelowego ułatwiony przez dostosowanie kontenerów do transportu drogowego oraz kolejowego.

'

W obiektywie
transport
logistyka
przewozy

Warto zobaczyć: